Produkty nové generace

Produkty nové generace

Uvědomujeme si důležitou roli, kterou můžeme sehrát při snižování škod způsobených konvenčními tabákovými výrobky.

V současné době jsme svědky největšího posunu spotřebitelů v naší historii, kdy miliony kuřáků po celém světě přecházejí na potenciálně méně škodlivé alternativy k cigaretám. Naším cílem je nabídnout kuřákům přechod do našeho portfolia produktů nové generace (NGP). Tedy do kategorie produktů, které jsou mnohem méně škodlivé než klasické cigarety.

Chceme, aby si kuřáci vybírali produkty s nižším zdravotním rizikem a podporujeme je v této změně poskytováním portfolia vysoce kvalitních produktů, které se tvoří na základě špičkových vědeckých poznatků.

Naše portfolio potenciálně méně škodlivých výrobků zahrnuje všechny tři kategorie NGP: elektronické cigarety, zahřívaný tabák a orální nikotin.

Naše vize

Jsme odhodláni uspokojovat potřeby spotřebitelů v oblasti NGP a snažíme se tak významně přispívat ke snižování škod.

V příštích pěti letech očekáváme růst ve všech kategoriích NGP a do roku 2025 očekáváme, že NGP budou mít významné zastoupení a budou tvořit přibližně 20 % celkového trhu s nikotinem.

Při budování úspěšného podnikání v oblasti NGP se budeme řídit preferencemi místních spotřebitelů a soustředit investice na zahřívaný tabák v Evropě a na elektronické cigarety v USA, které jsou největším světovým trhem, co se vapingu týká.

Snižování škod způsobených tabákem

vize.jpg


Potenciál snižování škodlivosti našich produktů nové generace dokládáme prostřednictvím našeho vícestupňového, několikaletého testovacího a výzkumného programu. Toto hodnocení se provádí pro každý typ NGP v porovnání s cigaretami, aby bylo možné posoudit relativní riziko.

Naše dosavadní vědecké zkušenosti nadále naznačují, že všechny naše značky (myblu, Skruf, ZoneX a Pulze) jsou pravděpodobně podstatně méně škodlivé než pokračování v kouření konvenčních cigaret a představují pro dospělé spotřebitele potenciálně méně rizikovou alternativu ke kouření.

Zdržujeme se testování našich výrobků na zvířatech a k testování našich výrobků používáme nejmodernější technologie in vitro.

Jaké jsou klíčové otázky?

  • Zdraví spotřebitelů

Chápeme obavy společnosti ze zdravotních rizik spojených s kouřením a uvědomujeme si, jakou roli musíme hrát při vývoji NGP, které by mohly snižovat škodlivost kouření.

  • Prevence přístupu mládeže

Naše výrobky jsou určeny pouze pro dospělé kuřáky a nikdy by se neměly prodávat nezletilým.

  • Věda v pozadí našeho NGP
poznatky.png

Naše výrobky a inovace jsou založeny na špičkových vědeckých poznatcích.

Jako zodpovědný výrobce posuzujeme a dokládáme potenciál našeho portfolia NGP ke snižování škodlivého účinku pomocí nejmodernějšího vědeckého rámce, který je zobrazen na obrázku. Podrobněji se jimi můžete zabývat také na našich specializovaných webových stránkách vědy.

Dodržujeme vysoké standardy výrobků, důsledně testujeme a analyzujeme naše výrobky, abychom neustále budovali naši znalostní základnu a plnili naši povinnost péče o spotřebitele a také pomáhali zvyšovat standardy v širším prostředí NGP.
Věříme, že otevřenost, transparentnost a spolupráce zvyšují vědecké porozumění NGP, a vyzýváme ke kritice našich vědeckých poznatků prostřednictvím procesu vzájemného hodnocení v mezinárodních vědeckých časopisech a pravidelné prezentace našeho výzkumu na mezinárodních konferencích. Další informace naleznete v našich případových studiích.

Pokračující inovace prostřednictvím naší specializované dceřiné společnosti Nerudia a vybraných externích partnerství jsou stejně důležité, pokud jde o budování důvěry regulačních orgánů a spotřebitelů v oblasti NGP.

Naše značky NGP v České republice

 

V České republice aktuálně nabízíme zařízení na zahřívání tabáku PULZE včetně tabákových náplní iD a elektronické cigarety blu a náplně do nich.

Zahřívané tabákové výrobky

pulze.png

Jak již název napovídá, tyto výrobky zahřívají část nebo tyčinku tabáku, přičemž se uvolňuje nikotin a další tabákové emise v podstatně nižším množství než u cigaret.

Zahřívaný tabák je největší a nejrychleji rostoucí kategorií NGP, přičemž většina budoucího růstu se očekává v Evropě, a to včetně trhů, kde má společnost Imperial Brands již silnou a zavedenou cestu na trh pro své konvenční tabákové výrobky.

V případě PULZE, našeho zařízení na zahřívaný tabák, máme silnou produktovou nabídku, která již byla dříve rozsáhle testována u spotřebitelů v Japonsku. V současné době však existují pouze dva trhy v Evropě, na nichž je možné produkty z této kategorie zakoupit, a to Česká republika a Řecko, které v září 2021 uvedly tyto výrobky pilotně na trh.

Poznatky českých a řeckých spotřebitelů o zařízení PULZE a tabákových náplních iD pomohou určit rozsah a tempo dalšího uvádění na trh na řadě evropských trhů.

I nadále však pokračujeme v prohlubování našich silných znalostí o této kategorii a rozšiřujeme naše výrobní a vývojové kapacity.

Více informací o PULZE v České republice naleznete zde.

Elektronické cigarety

 

blu-(1).jpg

Naše elektronické cigarety jsou baterií napájená zařízení, která zahřívají tekutinu, tzv. e-liquid, a vytvářejí páru, kterou uživatel inhaluje. E-liquidy se vyrábějí s různou silou nikotinu.

Řada regulačních orgánů a orgánů veřejného zdraví, včetně Public Health England a Royal College of Physicians, dospěla k závěru, že elektronické cigarety jsou méně škodlivou alternativou kouření, a proto hrají důležitou roli při snižování počtu onemocnění souvisejících s tabákem.

V kategorii elektronických cigaret nás zastupuje průkopnická značka blu, která v roce 2019 oslavila desetileté výročí a má vybudované silné pozice v USA, Velké Británii a Francii. Navíc, právě v roce 2019 vstoupila na trh v České republice a odstartovala tak novou etapu české společnosti v rámci jejího podnikání.

Obecně se produkty pro vapování dělí na dvě široké podkategorie: uzavřené nebo otevřené systémy. K uzavřeným systémům patří formát podů; jednoduše použitelná zařízení, jako je například myblu, která obsahují předem naplněný pod s e-liquidem a kombinují tak výkon s přenosností. Otevřené systémy umožňují uživateli doplňovat e-liquid.

Regulace a vnímání vapingu veřejností, zejména v USA, se stále vyvíjí, což nás utvrzuje v názoru, že toto odvětví potřebuje jasný regulační rámec, který bude prosazovat vysoké standardy výrobků a odpovědný prodej a marketing.

Více informací o blu v České republice naleznete zde.

 

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Informace o tabáku a výrobě cigaret

Více informací

Produkty nové generace

Více informací