Naše společenská zodpovědnost

„VĚŘÍME VE VZÁJEMNOU DŮVĚRU, POCTIVOST A UPŘÍMNOST, A TO SE PROJEVUJE VE VŠEM, CO DĚLÁME.“

Respekt vůči životnímu prostředí
 

Všichni se musíme nějakým způsobem podílet na snižování vlastního dopadu na životní prostředí a minimalizaci našeho podílu na klimatických změnách. Tak co nejlépe využijeme omezené zdroje a budeme podporovat efektivitu provozu a řízení nákladů.
 

Co děláme

 • dodržujeme a uplatňujeme vlastní environmentální pokyny a standardy;

 • upřednostňujeme používání obnovitelných materiálů a vývoj obalů, výrobků a metod práce šetrných k životnímu prostředí a současně nadále plníme očekávání našich zákazníků a preference spotřebitelů;

 • snižujeme objem odpadů, podle možností materiály recyklujeme a opětovně používáme;

 • šetříme vodu a energie a vyhýbáme se zbytečnému cestování;

 • hlásíme všechny úniky či neobvyklé emise do vzduchu a vody;

 • spolupracujeme se svými dodavateli na zlepšování dopadů dodavatelského řetězce.
   

Podpora bezpečného a zdravého pracoviště

Chceme zdravé, bezpečné a produktivní pracovní prostředí pro všechny naše lidi, spolupracovníky, návštěvníky a okolní komunity. Považujeme za důležité starat se o sebe i o ostatní lidi podílející se na našem podnikání. Je to správná volba, která vytváří
pozitivní pracovní prostředí.

 
Co děláme

 • přijímáme odpovědnost za zdraví, bezpečnost a blaho nás samotných a záleží nám i na ostatních;

 • postupujeme podle všech hygienických a bezpečnostních postupů na pracovišti;

 • netolerujeme jakékoliv bezpečnostní problémy, užívání návykových látek, zneužívání nebo násilné chování.
   

Dodržování lidských práv

Ceníme si bezpečnosti, důstojnosti a blaha svých lidí a lidí, kteří podporují naše podnikání. Při všech svých činnostech respektujeme lidská práva a totéž očekáváme od svých obchodních partnerů. Tím se omezí rizika ohrožující dobrou pověst a podpoří lepší pracovní partnerství. Od svých dodavatelů a příslušných organizací vyžadujeme dodržování nebo překonávání mezinárodních pracovních standardů. Respektování lidských práv je důležité pro naše lidi i pro naši externí pověst, udržitelnost našeho dodavatelského řetězce a naši provozní činnost. Dodržujeme i ta nejzákladnější lidská práva, včetně zákazu dětské práce, zákazu nucené práce a svobody sdružování.
 
Co děláme

 • pečujeme o zdraví, bezpečnost, důstojnost a blaho našich lidí;

 • postupujeme podle vlastních pracovních postupů a pokynů;

 • bereme v úvahu lidská práva i při potenciálních nových investicích a spojení podniků;

 • pracujeme se svými dodavateli na zlepšování standardů pro dodavatelský řetězec.

 

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací

Informace o tabáku a výrobě cigaret

Více informací

Produkty nové generace

Více informací