Imperial Brands CR se připojil k evropské Chartě diverzity

01.06.2023

Společnost Imperial Brands dbá na dodržování stejných příležitostí všem bez rozdílů. Proto se 26. května na mezinárodní konferenci Evropský den diverzity 2023, který se konal pod záštitou Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, připojila k signatářům Charty diverzity.


Princip diverzity podporuje zapojení všech členů společnosti. Různorodost v týmu umožňuje vytvářet nové přístupy a pohledy díky rozmanitým životním zkušenostem jednotlivých členů týmu. Pracovní prostředí, které podporuje diverzitu, je založené na vzájemném respektu a respektu k odlišnostem.

Uvědomujeme si, že princip diverzity je důležitý, různorodé týmy přináší do pracovního prostředí mnoho výhod. Jsme proto rádi, že jsme se mohli připojit k více než 14 tisícům signatářům Charty, která je symbolem diverzity a inkluze na pracovních trzích po celé Evropě.“ uvedla Dagmar Trnková, personální ředitelka Imperial Brands CZ.

Evropská Charta diverzity je projektem Evropské komise, jehož cílem je podporovat a zavádět diverzitu, flexibilitu a inkluzi, jakožto klíčové hodnoty pracovních prostředí napříč všemi zeměmi Evropské unie. Jejím podpisem se zaměstnavatelé zavazují rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí.

Jsou to právě zaměstnanci společnosti, které ji obohacují o svůj jedinečný úhel pohledu, zkušenosti, názory, nápady a sociální kontakty. Téma diverzity bývá často velmi politizované a já věřím, že sdílení zkušeností s ostatními členy Charty nám pomůže budovat skutečně inkluzivní pracovní prostředí, kde se neomezujeme jen na nejčastěji uváděnou genderovou problematiku.“ dodává Dagmar Trnková.

Podle Charty diverzity v pracovním prostředí se má všem zaměstnancům dostat stejného ocenění nezávisle na věku, pohlaví, barvě pleti, genderové identitě, národnosti, etnicitě, zdravotním postižení nebo sexuální orientaci.