Naše hodnoty

Dokážeme

Náš úspěch se řídí naším pozitivním způsobem uvažování. Společně pracujeme na tom, abychom nacházeli nejlepší řešení a zajistili, že je jednotně uvedeme do praxe. Vždy existují důvody, proč něco možné je, nikoliv, proč to možné není. Nejde o dosažení dokonalosti, ale o nalezení pragmatického přístupu, jímž se budeme řídit a postupně ho upravovat. A nebude-li to napoprvé fungovat, zjistíme proč a pokusíme se o to znovu.
 

dokazem.jpg


Udělám

Vidím, co je třeba udělat k dosažení našich cílů. Je-li to třeba udělat, ujmu se vedení a rychle to zrealizuji. Projevuji iniciativu a podporuji spolupráci. Můžete počítat s tím, že přijdu s tím nejlepším řešením.

Udelam.jpg
 

Jsem důležitý

To, co dělám, skutečně přispívá k našemu úspěchu a můj přínos se oceňuje. Nebojím se říct, co si myslím. Můžete mi věřit, že udělám to, co je správné. Podněcuji ostatní, aby dělali totéž: přispívali svou prací, která se oceňuje, mluvili svobodně a jednali zásadově.
 
Jsem.jpg
 

Překvapujeme

Zpochybňujeme zavedené způsoby činnosti a přicházíme s novými a lepšími nápady. Usilujeme o to, abychom předčili očekávání tím, že na různé věci nahlížíme jinak a jinak je uskutečňujeme.

Prekvapujeme.jpg

Jdu příkladem

Rád naslouchám, učím se a dělím se o nápady. Podporuji zpětnou vazbu a využívám ji k rozvoji druhých. Využívám komunikaci k ovlivňování a motivování. Rozumím lidem a vytvářím silné vztahy. Podporuji ostatní, aby dělali totéž.
Jdu.jpg
 

Bavíme se

Vidíme řešení, nikoliv problémy. Těšíme se z náročných úkolů a společnou prací je proměňujeme v příležitosti. Radujeme se z toho, co děláme, a společně oslavujeme cestu k úspěchu. Náš smysl pro humor odráží náš bojovný duch.


Bavimese.jpg

Objevujte

Legislativní prostředí

Více informací