Jsme zodpovědná firma

03.12.2019

Ani změna názvu a stěhování nezměnily nic na tom, že se naši zaměstnanci chovají zodpovědně k životnímu prostředí a třídí. Uvnitř našich nových prostor jsme si vytvořili samostatnou sběrnou síť!

Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se v České republice každoročně snižuje. V dnešní době je to pouhých 91 metrů. Na ulici nám tak k barevným nádobám průměrně stačí pouhé 2 minuty volné chůze. V našich nových kancelářích je to pár vteřin a v kombinaci s pohybem tak třídit může (samosebou) opravdu každý!
                                                                    

 

Věděli jste, že se ve třídění odpadů se stále zlepšujeme?
 
V roce 2018:
 
- vytřídil každý Čech průměrně 49 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
 
- 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
 
- bylo 71 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci.